Informatë për drejtoritë komunale (OMK 2016)

Olimpiada e tetë Matematike e Kosovës, për klasët e 9-ta, 10-ta, 11-ta e 12-ta, do të mbahet më 12 mars 2016.


 

Seminari Buletini Olimpiada Matematike e Kosovës Vraponi për matematikë