Rezultatet finale - TST 2014

Rezultatet preliminare - TST 2014

Zgjidhjet e detyrave - TST 2014

Testi përzgjedhës nga i cili do të përzgjedhen 6 garuesit që do ta përfaqësojnë Kosovën në IMO 2014 në Cape-Town të Afrikës së Jugut do të mbahet më 30 mars 2014 (ditë e diele), nga ora 11.00 (sipas kohës verore) në lokalet e kolegjit “Mehmet Akif”, Banullë.

Rezultatet finale pas shqyrtimit të ankesave - OMK 2014 - Klasa 9

Rezultatet finale pas shqyrtimit të ankesave - OMK 2014 - Klasa 10

Rezultatet finale pas shqyrtimit të ankesave - OMK 2014 - Klasa 11

Rezultatet finale pas shqyrtimit të ankesave - OMK 2014 - Klasa 12

Më datën 9 mars 2014, nga ora 13.00 do të bëhet mbyllja e OMK-2014 dhe do të ndahen diplomat dhe shpërblimet për tri vendet e para për secilën klasë  9-12, si dhe mësimdhënësit e tyre të matematikës. Mbyllja e OMK-2014 do të bëhet në lokalet e FSHMN-së në Prishtinë.

Rezultatet preliminare - Klasa 9 - OMK 2014

Rezultatet preliminare - Klasa 10 - OMK 2014

Rezultatet preliminare - Klasa 11 - OMK 2014

Rezultatet preliminare - Klasa 12 - OMK 2014

Klasa   9 - Zgjidhjet e detyrave - OMK 2014

Klasa 10 - Zgjidhjet e detyrave - OMK 2014

Klasa 11 - Zgjidhjet e detyrave - OMK 2014

Klasa 12 - Zgjidhjet e detyrave - OMK 2014

Informim për pjesëmarrësit e OMK 2014

Olimpiada e gjashtë Matematike e Kosovës, për klasët e 9-ta, 10-ta, 11-ta e 12-ta, do të mbahet më 2 mars 2014.


 

Seminari Buletini Olimpiada Matematike e Kosovës Vraponi për matematikë